Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Not endangered 6x 6x 176x 55x 243x

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

Czech nameběžník suchopárový
Threat levelNot endangered
Records243 nálezů, 89 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (162 used records)
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1220630
Zemní past935414126
Smyk3203
Žlutá miska0101
Prosev0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (146 used records)
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenolom0101
Nízké xerofilní křoviny0301
pastviny0101
pískovny0101
mezofilní louky1203
kamenolomy1001
suché lesní lemy0101
Lesní okraje3005
Xerotermy na jiných podkladech1111316
Xerotermní travinobylinná společenstva2310123
Skály nižších a středních výšek1001
Písečné přesypy1001
Haldy a výsypky1002
Slatiniště0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3003
Porosty vysokých ostřic0101
Polní meze0202
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Acidofilní bory6005
Mezofilní louky1102
Ruderály2102
Křoviny a skupiny stromů mimo les2001
Trnkové křoviny3205
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6308
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy6106
Pastviny1102
Skalní stepi na vápencových podkladech2517236
Vlhké louky0001
Floristicky pestré křoviny0001
Louky0101
Močály2001
Polní úhory1102
Smrkové monokultury0101
Ovocné sady0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
Louky a pastviny4303
Vrchoviště0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords