Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Not endangered 2x 8x 693x 27x 730x

Clubiona lutescens Westring, 1851

Czech namezápředník žlutý
Threat levelNot endangered
Records730 nálezů, 151 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2013 , Stanislav Rada
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišť(open), semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-800

Bibliography

© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (312 used records)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3889081
Individuální sběr30971088
Zemní past49476491
Eklektor0404
Nárazová past1405
Prosev1322024
Sklepávání916715
ra0101
?2203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (268 used records)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
mezofilní louky2404
bylinné porosty břehů814718
paseky1403
suťové a roklinové lesy3003
mokré louky1115020
vřesoviště nižších poloh0101
lužní lesy nížin4507
suché louky1001
bažinné olšiny2018031
okraje silnic0101
ostřicové porosty stojatých vod0404
Lesy2707
interiéry budov0202
travnaté stepi0303
Břehy tekoucích vod510010
luční ostřicové mokřady417010
Lesní okraje1708
ovocné sady bez bylinné vegetace0303
horská vřesoviště2302
Louky91109
Kultury listnáčů0101
ruderály2204
bahnité břehy3202
úhory0202
bučiny nižších poloh3504
haldy a výsypky0006
Močály1741028
kamenolomy2001
suché křoviny4709
údolní jasanoolšové luhy3909
podmáčené smrčiny2304
výsadby jehličnanů7609
písčiny0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod311010
Obhospodařované pozemky1001
osluněné skály nižších poloh1001
rašeliniště3605
Lesní cesta0303
Těžební jámy1001
Acidofilní bory0101
vrbové křoviny1001
štěrkové břehy řek0001
Přirozené lesy3103
dubohabřiny31006
skalní stepi na vápenci0101
městské parky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody2203
horské bučiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020