Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Westring, 1851 Not endangered 1x 4x 363x 42x 410x

Clubiona lutescens Westring, 1851

Czech namezápředník žlutý
Threat levelNot endangered
Records410 nálezů, 159 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišť(open), semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-800

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (410 used records)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3279077
Individuální sběr281081094
Zemní past565264102
Nárazová past2406
Neurčeno4156485
Eklektor0404
Sklepávání1014715
Prosev1928027
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (410 used records)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Louky1011010
Lesní okraje2709
Lužní lesy511012
Vlhké lesní lemy0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1203
Paseky3104
Močály1843030
Dubohabřiny0001
Mezofilní louky1103
Devětsilové lemy horských toků1001
Mokré louky0101
Suťové a roklinové lesy1001
Neurčeno458878124
Slaniska1001
Vřesoviště nižších poloh0101
Lužní lesy nížin2102
Křovinatý plášť lesa0101
Suché louky1001
Bažinné olšiny2018031
Cesty, silnice0101
Porosty vysokých ostřic0404
Lesy2707
Interiéry budov0202
Xerotermy na jiných podkladech0303
Bylinné porosty na březích potoků a řek715718
Vlhké louky1015019
Břehy tekoucích vod510010
Slatiniště518011
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Ovocné sady0303
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2302
Kultury listnáčů0101
Ruderály1102
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…2201
Luční úhory0202
Květnaté bučiny3504
Haldy a výsypky0006
Kamenolom2001
Urbánní biotopy1102
Křoviny a skupiny stromů mimo les4708
Podmáčené smrčiny1202
Smrkové monokultury3606
Písečné přesypy0101
Rákosiny, orobincové porosty311010
Obhospodařované pozemky1001
Polní meze1101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2304
Pískovcová skalní města1001
Přechodová rašeliniště1401
Mezofilní louky0201
Rašeliniště a slatiniště2204
Lesní cesta0303
Těžební jámy1001
Acidofilní bory0101
Kácené vrbové křoviny1001
Suťové a roklinové lesy2002
Kultury jehličnanů4003
Štěrkové lavice0001
Přirozené lesy3103
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy31006
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Parky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Lesní paseky0402
Stojaté a pomalu tekoucí vody2203
Horské buko-jedlové lesy0101
Floristicky pestré křoviny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords