Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Not endangered 1x 4x 363x 32x 400x

Clubiona lutescens Westring, 1851

Czech namezápředník žlutý
Threat levelNot endangered
Records400 nálezů, 154 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišť(open), semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-800

Bibliography

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (315 used records)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr271071093
Nárazová past2406
Smyk3077072
Zemní past54516498
Eklektor0404
Sklepávání1014715
Prosev1928027
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (276 used records)
Clubiona lutescens Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy511012
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1203
mezofilní louky1102
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
paseky1001
Suťové a roklinové lesy1001
Slaniska1001
vřesoviště nižších poloh0101
lužní lesy nížin2102
Křovinatý plášť lesa0101
suché louky1001
Bažinné olšiny2018031
Cesty, silnice0101
Porosty vysokých ostřic0404
Lesy2707
Interiéry budov0202
Xerotermy na jiných podkladech0303
Bylinné porosty na březích potoků a řek715718
Vlhké louky1015019
Břehy tekoucích vod510010
Slatiniště518011
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Lesní okraje1708
Ovocné sady0303
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2302
Louky91109
Kultury listnáčů0101
Ruderály1102
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…2201
Luční úhory0202
Květnaté bučiny3504
Haldy a výsypky0006
Močály1742029
Kamenolom2001
Urbánní biotopy1102
Křoviny a skupiny stromů mimo les4708
Podmáčené smrčiny1202
Smrkové monokultury3606
Písečné přesypy0101
Rákosiny, orobincové porosty311010
Obhospodařované pozemky1001
Polní meze1101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2304
Pískovcová skalní města1001
Přechodová rašeliniště1401
Mezofilní louky0201
Rašeliniště a slatiniště2204
Lesní cesta0303
Těžební jámy1001
Acidofilní bory0101
Kácené vrbové křoviny1001
Suťové a roklinové lesy2002
Kultury jehličnanů4003
Štěrkové lavice0001
Přirozené lesy3103
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy31006
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Parky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Lesní paseky0402
Stojaté a pomalu tekoucí vody2203
Horské buko-jedlové lesy0101
Floristicky pestré křoviny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords