Kvadráty: 6766 7172
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Synageles subcingulatus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený

Synageles subcingulatus (Simon, 1878)

České jménoskákavka útlá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1993, J. Svatoň, Svatoň et al. 2001
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, ME [Pan.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška400-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Synageles subcingulatus (Simon, 1878) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
Smyk1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Synageles subcingulatus (Simon, 1878) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
 SamciSamiceMláďataNálezy