Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered 8x 22x 1934x 114x 2078x

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka lesní
Threat levelNot endangered
Records2078 nálezů, 188 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2016 , Vlastimil Růžička, Petr Dolejš
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (913 used records)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past37131559324810
Prosev2138037
Individuální sběr3530038
Eklektor85012
Smyk42064510
Sklepávání3804
?0402
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (839 used records)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy0101
vlhké doubravy1001
Parky1001
lužní lesy nížin603313043
dubohabřiny18274055
výsadby listnáčů1001
Lesní okraje3827032
pískovny6304
travnaté stepi7241036
Lesy3536043
ostřicové porosty stojatých vod0303
kamenité suti nižších poloh2310024
horské smrčiny8608
rašelinné bory4103
Xerotermní travinobylinná společenstva4814021
Louky8614018
bažinné olšiny6413029
reliktní bory na skalách1505
horská vřesoviště710013
Horské biotopy0101
kamenolomy0202
rašeliniště154015
paseky7814018
písčiny0302
úhory1258308
lesostepní doubravy9731033
výsadby jehličnanů8152038
mokré louky16642039
haldy a výsypky320234614
Přirozené lesy14342041
osluněné skály nižších poloh7618018
údolní jasanoolšové luhy377326036
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3609
bylinné porosty břehů9412010
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7916013
00000000101
ruderály11115013
Břehy tekoucích vod405012
podmáčené smrčiny14407
suťové a roklinové lesy10608
jeskyně3102
Močály188010
slaniska0302
mezofilní louky10924017
širokolisté horské nivy128010
horské bučiny652108
Kultury listnáčů16743010
ovocné sady bez bylinné vegetace14923010
Acidofilní bory6518017
Stojaté a pomalu tekoucí vody7303
suché křoviny9155021
bučiny nižších poloh326016
luční ostřicové mokřady731205
vrbové křoviny4001
Lesní cesta0201
štěrkové břehy řek0101
21211100002
skalní stepi na vápenci3917016
alpínské trávníky1102
obilná pole0202
Louky a pastviny16104
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020