Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 17x 500x 83x 604x

Araneus diadematus Clerck, 1757

České jménokřižák obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy604 nálezů, 219 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníHolarctic, NA
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumVertical surfaces, Herb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (412 použitých nálezů)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Pozorování11043
Smyk5416057145
Individuální sběr3611630115
Zemní past24475678
Sklepávání16245963
Prosev0033
Eklektor0101
sf0022
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (361 použitých nálezů)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov0011
vnější stěny budov0031
lužní lesy nížin11114
mezofilní louky2414
Lesní okraje310210
kamenolomy1535
travnaté stepi515615
bažinné olšiny1235
ostřicové porosty stojatých vod2916
Lesy441418
mokré louky715320
dubohabřiny64812
rašeliniště421928
Xerotermní travinobylinná společenstva1659
kamenité suti nižších poloh3527
obilná pole0101
Močály314314
A1211002002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2336
kosodřevina0503
bučiny nižších poloh51126
osluněné skály nižších poloh3529
reliktní bory na skalách1157
lesostepní doubravy0314
bylinné porosty břehů0011
horské bučiny2347
ovocné sady bez bylinné vegetace4307
Louky a pastviny0021
luční ostřicové mokřady1557
Louky319416
pastviny0021
podmáčené smrčiny2103
horská vřesoviště0214
výsadby jehličnanů716521
úhory0101
skály a sutě v horách0122
suché křoviny21118
údolní jasanoolšové luhy0224
interiéry budov58011
písčiny1022
Lesní cesta2415
00000002102
širokolisté horské nivy1102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
okraje silnic0011
paseky315010
Přirozené lesy1234
skalní stepi na vápenci1202
Kultury listnáčů41936
ruderály21117
horské smrčiny11103
Pozemní komunikace0111
Těžební jámy0011
suťové a roklinové lesy3347
haldy a výsypky0202
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1215
městské parky2103
alpínské trávníky1001
suché lesní lemy0222
2115211101
21211100401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020