Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 17x 530x 101x 652x

Araneus diadematus Clerck, 1757

České jménokřižák obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy652 nálezů, 220 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníHolarctic, NA
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumVertical surfaces, Herb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (421 použitých nálezů)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie2906
Pozorování11043
Smyk3712464123
Individuální sběr4212528115
Zemní past357665106
Sklepávání11204754
Prosev57313
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (370 použitých nálezů)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Luční úhory0202
zahrady2603
Vnější stěny budov0011
vnější stěny budov0031
lužní lesy nížin11001
ruderály0101
mezofilní louky2102
Lesní okraje310210
Kamenolom1535
Xerotermy na jiných podkladech515716
Bažinné olšiny1235
Porosty vysokých ostřic2916
Lesy441418
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy42810
Vlhké louky716321
Přechodová rašeliniště1546
Rašeliniště a slatiniště29514
Vrchoviště1809
Xerotermní travinobylinná společenstva1659
Kamenité sutě3527
Pole0101
Močály314314
Ovocné sady6309
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2336
Kosodřevina0503
Květnaté bučiny51126
Pískovcová skalní města2506
Reliktní bory na skalních podkladech1157
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0314
Bylinné porosty na březích potoků a řek0011
Horské buko-jedlové lesy2448
Louky a pastviny0021
Slatiniště1669
Louky319416
Pastviny0021
Podmáčené smrčiny2103
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0113
Polní meze0011
Skály nižších a středních výšek1023
Smrkové monokultury716318
Skály subalpinského a alpinského pásma0122
Křoviny a skupiny stromů mimo les2714
Lužní lesy0224
Interiéry budov58011
Písečné přesypy1022
Borové monokultury0413
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0113
Lesní cesta2415
Kulturní lesy0011
Širokolisté vysokostébelné nivy1102
Rákosiny, orobincové porosty0011
Cesty, silnice0011
Lesní paseky315010
Přirozené lesy1234
Skalní stepi na vápencových podkladech1202
Kultury listnáčů41936
Urbánní biotopy21117
Horské smrčiny11103
Pozemní komunikace0111
Těžební jámy0011
Suťové a roklinové lesy3347
Haldy a výsypky0202
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1215
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2202
Trnkové křoviny0201
Parky2103
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1001
Bylinný lem lesa0222
Křovinatý plášť lesa0201
Floristicky pestré křoviny0002
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1101
Mezofilní louky0301
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020