Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered 17× 530× 154× 705×

Araneus diadematus Clerck, 1757

Czech namekřižák obecný
Threat levelNot endangered
Records705 nálezů, 249 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Alice Háková
Distribution areaHolarctic, NA
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumVertical surfaces, Herb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude0-1550

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (705 used records)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk4213475152
Fotografie313010
Pozorování11054
Sklepávání11205057
Neurčeno337610236
Individuální sběr4213031123
Prosev57414
Zemní past377865108
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (705 used records)
Araneus diadematus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Paseky316011
Suché louky515818
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0022
Okraje silnic0212
Interiéry budov68012
Mokré louky1216527
Kamenolomy1737
Lesní okraje311312
Ruderály21219
Vnější stěny budov0243
Podmáčené smrčiny2114
Bylinné porosty břehů0033
Rašeliniště423932
Neurčeno5812891287
Výsadby listnáčů42037
Zahrady2704
Úhory0202
Mezofilní louky3516
Luční ostřicové mokřady16710
Vřesoviště nižších poloh0101
Slaniska0011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0122
Lužní lesy nížin21339
Reliktní bory na skalách1258
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0022
Bučiny nižších poloh51137
Suťové a roklinové lesy3448
Vlhké doubravy0101
Dubohabřiny2203
Osluněné skály nižších poloh0011
Suché doubravy55812
Horské smrčiny11204
Kamenité suti nižších poloh3538
Suché křoviny21129
Vlhké lesní lemy0323
Mokřadní olšiny1235
Ostřicové porosty stojatých vod2916
Lesy441418
Xerotermní travinobylinná společenstva1659
Ostatní pole0101
Močály314314
Ovocné sady s luční vegetací6309
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2336
Mokřadní vrbiny0503
Stinné skály nižších poloh3529
Lesostepní doubravy0314
Horské bučiny2448
Louky a pastviny0021
Louky319416
Pastviny0032
Porosty borůvek0113
Výsadby jehličnanů720522
Skály a sutě v horách0122
Písčiny1022
Lesní cesta2415
Širokolisté horské nivy1102
Přirozené lesy1234
Skalní stepi na vápenci1202
Pozemní komunikace0111
Těžební jámy0011
Haldy a výsypky0202
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1215
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2103
alpínské trávníky1001
Horská vřesoviště0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords