Rok
2016
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Citace
Dolejš P. & Kůrka A. (2016): Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).