Rok
2013
Autoři
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Citace
Dolejš P. (2013): Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu. Study on dynamics of spinning apparatus of some wolf spiders (Araneae: Lycosidae) during their life cycle. Ph.D. thesis, Charles University in Prague, 42 pp. (in Czech, English abstract).

Soubory ke stažení

dolejs-2013-studium-dynamiky-snovaciho-aparatu-vybranych-zastupcu-slidaku.pdf - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2019