Bibliografie
2023
 © Ondřej Machač
Autoři
Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., Ondřej Vaněk, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Populace vzokana vlasatého (Ischnothyreus velox, Araneae: Oonopidae) v České republice; Sametkovci (Acari: Prostigmata) ČR, aneb ne všechny sametky jsou stejné; Je Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) z Rumunska jiná?; Překvapení z překvapení; Pholcus alticeps ve volné přírodě; Život na spáleništi; Paralyzace pavouků; 120. seminář České arachnologické společnosti; Izrael – za pět minut dvanáct; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

2023
 © Ondřej Machač
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Antonín Roušar, Eva Legátová, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, Mgr. Karolína Čejková, MUDr. Kryštof Rückl, Nela Gloríková, Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., Ondřej Vaněk, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Abstrakt
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

2023
Autoři
Eva Legátová, Mgr. Karolína Čejková, MUDr. Kryštof Rückl, Ondřej Vaněk
Abstrakt
In Czechia, the orb-weaver Cyclosa oculata may be overlooked due the living in wildflover strips and other ruderal biotopes. Our results are in accordance with the article from Swiss authors Zschokke and Bolzern.

2023
Autoři
Ondřej Vaněk
Abstrakt
Ischnothyreus velox Jackson, 1908 was recorded for the first time in the Czech Republic. Its numerous population has been observed since 8 April 2022 at the Pilsen Zoo (Zoologická a botanická zahrada města Plzně), where individuals are found in the detritus among plants in the heated pavilion. The species represents the fifth representative of the family Oonopidae known from the territory of the Czech Republic.

2021
 © Ondřej Machač
Autoři
Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Helena Rothová, Jan Erhart, Ladislav Schweiner, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., Ondřej Vaněk, Pavel Bezděčka, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

2021
Autoři
Ondřej Vaněk
Abstrakt
Dva pozoruhodné nálezy pavouků bulharské fauny. Během 17.9.–1.10.2020 byl prováděn faunistický průzkum na některých lokalitách v Bulharsku u příležitosti vzdělávací exkurze organizované spolkem Fluorescenční noc. Při průzkumu byly učiněny hlavně dva pozoruhodné nálezů pavouků. Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) je novým druhem pro Bulharsko, jedinec Harpactea deltshevi Dimitrov & Lazarov, 1999 představuje druhý publikovaný nález samce.

2020
 © Ondřej Machač
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Helena Rothová, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, Michal Šich, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., Ondřej Vaněk, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Abstrakt
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

2020
Autoři
Ondřej Vaněk
Abstrakt
I collected one male on Platanus sp. in centre of Pilsen on 25.8.2020. Cortestina thaleri Knoflach, 2009 was found yet only in Austria and Italy, always on bark of pines in more or less synanthropic habitats.

Statistiky

Nalezeno

6
Nálezy
2
Druhy
2
Rody
4
Čtverce

Určeno

6
Nálezy
2
Druhy
2
Rody
4
Čtverce