Rok
2021
Autoři
Ondřej Vaněk
Obsah
Dva pozoruhodné nálezy pavouků bulharské fauny. Během 17.9.–1.10.2020 byl prováděn faunistický průzkum na některých lokalitách v Bulharsku u příležitosti vzdělávací exkurze organizované spolkem Fluorescenční noc. Při průzkumu byly učiněny hlavně dva pozoruhodné nálezů pavouků. Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) je novým druhem pro Bulharsko, jedinec Harpactea deltshevi Dimitrov &
Lazarov, 1999 představuje druhý publikovaný nález samce.
Citace
Vaněk O. (2021): Two remarkable records of Bulgarian spiders. Pavouk 50: 12.