Členové ČAS na 119. semináři v Praze

Členové ČAS na 119. semináři v Praze

O společnosti

V rámci 102. arachnologického semináře, konaného 11.10.2008 v Praze, byla na své valné hromadě společnost založena jako organizace, nahrazující Arachnologickou sekci při České společnosti entomologické. Při svém vzniku čítala 51 členů.

Česká arachnologická společnost je sdružení lidí se zájmem o pavoukovce. Vedle profesionálních vědeckých pracovníků v oboru arachnologie jsou jejími členy amatérští zoologové, chovatelé, fotografové a milovníci přírody.

Společnost pro své členy pořádá odborné semináře a exkurze a vydává sborník Pavouk, ve kterém informuje o aktuálním dění v oboru.

Členem se může stát osoba po dosažení věku 15 let, se členstvím je spjat členský příspěvek 200 Kč ročně. (Viz. Stanovy)

Členové jsou pravidelně informováni o probíhajících a plánovaných akcích, o dění v české i mezinárodní arachnologické komunitě, jsou jim zasílána aktuální čísla sborníku a mají přístup k databázi literatury.

Registrace je možná zde.

Nejnovější fotografie

Nejnovější publikace


Rodinný dům a pavouci (a sekáči). Family house and spiders (and harvestmen). Pavouk 54: 28–30 (in Czech, English abstract)
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
After a long-term, not regular, monitoring of spiders and harvestmen in the building and its surroundings, 36 species of spiders and three species of cleavers were found.