Členové ČAS na 116. semináři v Pardubicích

Členové ČAS na 116. semináři v Pardubicích

Core members of the Czech arachnological society at the 29th European congres in Brno, summer 2016.

The Society was established at the 102nd Arachnological Seminary (on 11th October 2008 in Prague) as a continuation of the Arachnological Section at the Czech Entomological Society. It started with 51 members and at present it has 106 members.

Nejnovější publikace

Dosavadní poznatky o pavoucích (Araneae) Kolínska
© Ondřej Machač
Authors: RNDr. Antonín Kůrka
A list of the spider species (Araneae) found in the Kolín region (a district surrounding the town of Kolín in central Bohemia) in the period 1932 to 2009 is presented. The data were obtained from a variety of habitats such as rock steppes, deciduous and evergreen forests, meadows, wetlands and river banks. In 30 localities we identified a total of 301 spider species some of which are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for each species.

Ekologická charakteristika araneocenóz Přírodního parku Chlum se zaměřením na fenologii druhu Atypus piceus. Ecological characteristics of araneocenoses of Chlum Nature Park with focus on the phenology of the species Atypus piceus
The arachnological research was carried out in the year 2010 on the southern slopes and forest steppe of the Chlum Nature Park near the Sýcina village. The spiders were
collected mainly into pitfall traps. Three diferent types of habitats were selected. The first was a meadow, the second was site already overgrown by shrubs and the third was oak
forest. In the period from April to November in the year 2010, a total of 916 specimens of spiders were collected. They belong to 72 species in 20 families. The effect of changes in
habitat structure on the structure of spider communities was compared. The research confirmed the significance and high natural value of this locality. It is apparent that the
change of the structure of habitat has influence on the structure of spider communities.

Přírodovědné vycházky České společnosti entomologické a České arachnologické společnosti.
© Oto Zimmermann
Authors: Helena Rothová
Většinou lidé při návštěvě přírody o hmyzu a jeho úloze v ekosystémech vědí jen velmi málo. Poznatky a názory obvykle vycházejí z informací často nevalné kvality, které proběhnou médii, z lidových mýtů a u některých možná z toho, co si pamatují ze školních lavic. Často také slýcháme, že především mladí o studium hmyzu dnes již nemají ani moc zájem. Je to pravda jen částečně. Je mnoho takových, kteří opravdu o přírodu zájem ztratili, avšak i hodně těch, kteří by se o ní rádi dozvěděli více. Na sociálních sítích existuje poměrně početná komunita, která hmyz sbírá nebo fotografuje, a hledá možnosti získání dalších informací. Na tuto společenskou poptávku by měly reagovat akce jako přírodovědné vycházky, které plní nejen roli vzdělávací, ale i popularizační. Kdo jiný než odborné společnosti by měl podobná setkání pořádat. Je to také jedinečná příležitost, jak přivést mladé lidi ke krásnému koníčku, kterým entomologie bezesporu je.

Živá půda 5. Půdní makrofauna a megafauna (The living soil 5. Soil macrofauna and megafauna).
Authors: RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., Jiří Schlaghamerský, RNDr. Karel Tajovský, CSc., doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.

Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech.
© Oto Zimmermann
Authors: RNDr. Jiří Moravec, CSc., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Species: Nematogmus sanguinolentus
The Na Hupech meadow in Prague-Modřany is an important site for both biodiversity and well-being of local people. A survey conducted by the authors there in 2018–2020 revealed 90 spider, three harvestman, three false scorpion, eight millipede, two centipede, seven woodlice, 47 leaf- and planthopper, 66 true bug, 37 beetle, three amphibian, three reptilian and 88 vascular plant species. Among them, the silvaniid beetle Airaphilus elongatus is considered Critically Endangered according to the Czech Red List; true bug Ceraleptus gracilicornis, beetle Agyrtes bicolor and frog Bufotes viridis are Endangered; spider Nematogmus sanguinolentus, true bug Galeatus maculatus, beetle Tropinota hirta, frog Bufo bufo and lizard Lacerta agilis are vulnerable species. Beetles Oxythyrea funesta and Tropinota hirta, frogs Bufo bufo, Bufotes
viridis and Rana dalmatina, lizards Anguis fragilis and Lacerta agilis and snake Natrix natrix are specially protected species according to the Czech law. In addition, Thyreocoris fulvipennis (Heteroptera: Thyreocoridae) has been recorded there for the first time in Bohemia. Due to its rich biodiversity and occurrence of protected and threatened species, the site should be maintained in its current state and protected against construction activities.

Cryptic diversity in the whip spider genus Paraphrynus (Amblypygi: Phrynidae): integrating morphology, karyotype and DNA.
© Oto Zimmermann
Authors: doc. RNDr. Jiří Král, Dr.
The whip spider (Amblypygi) genus Paraphrynus Moreno, 1940 is distributed from the southern U.S.A. to the Greater Antilles and northern South America. Mexico is the diversity hotspot of the genus where many morphologically similar species occur, often in close geographical proximity. The present contribution aimed to resolve the diversity and phylogenetic relationships within the aztecus group of species, which includes the type species, Paraphrynus mexicanus (Bilimek, 1867), resulting in the description of a new species from Mexico, Paraphrynus pseudomexicanus sp.n. This is the first study to integrate morphology, karyotype, and DNA for species delimitation in whip spiders. Karyotype data have not been previously used for the taxonomy of these arachnids. Sequence analysis included seven species of the aztecus group, two other species of Paraphrynus, and an outgroup species of the putative sister genus, Phrynus Lamarck, 1801. Two nuclear genes (18S rDNA and 28S rDNA) and three mitochondrial genes (12S rDNA, 16S rDNA, and Cytochrome c Oxidase Subunit I) were analyzed phylogenetically. Hypotheses of karyotype evolution of Paraphrynus are consistent with conclusions based on the morphological and molecular data. The ancestral karyotype of the aztecus group probably consisted of a relatively low number of bi-armed chromosomes. Diploid numbers decreased by cycles consisting of inversion and consequent centric fusion during the evolution of the clade comprising P. mexicanus and P. pseudomexicanus.