Členové ČAS na 116. semináři v Pardubicích

Členové ČAS na 116. semináři v Pardubicích

Core members of the Czech arachnological society at the 29th European congres in Brno, summer 2016.

The Society was established at the 102nd Arachnological Seminary (on 11th October 2008 in Prague) as a continuation of the Arachnological Section at the Czech Entomological Society. It started with 51 members and at present it has 106 members.

Nejnovější publikace

Nález dvou vzácných druhů pavouků (Araneae) Cinetata gradata (Simon, 1881) (Linyphiidae) a Theridion boesenbergi Strand, 1904 (Theridiidae) v podhůří Krkonoš.
Authors: RNDr. Antonín Kůrka, Jan Vaněk
Species: Cinetata gradata, Theridion boesenbergi
Two rare spider species Cinetata gradata and Theridion boesenbergi were found in the fire forest and swamp (east of the settlement Lány, Krkonoše National Park). The
findings are first in the territory of Bohemia.

Pavouci (Araneae) krkonošských lesních rašelinišť. Spiders (Araneae) of forest peat bogs in the Giant Mts.
Authors: RNDr. Antonín Kůrka, Jan Vaněk
The spider fauna of five peat bogs of forest type (Černohorské rašeliniště, Hraniční louka, Brádlerovy boudy, Slezské sedlo and Mokré jámy) was investigated in the Giant Mountains during 1990–2006. New data have completed existing knowledge about peat bog spider communities. The structure of the spider communities of all peat bogs existing in the Giant Mountains is compared as well.

Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras. Spiders (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic)
Authors: RNDr. Antonín Kůrka, prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
This work summarises data on the spider fauna (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (central Bohemia, southwest of Prague) in the period 1894 to 2009. A great number of data availab le for xerothennic habitats (rock and forest steppes) is complemented by reco rds obtained from various other habitats (dec iduous or evergeen forests, wetlands, river banks, caves, quarries and disturbed or developed areas). From 56 investigatcd localities, we identified a total of 446 spider species, many ofwhich belong among rare and endangered in the Czech Republic.

Pavouk 50 (07/2021)
 © Ondřej Machač
Authors: Mgr. Antonín Roušar, Helena Rothová, Jan Erhart, Ladislav Schweiner, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ondřej Vaněk, Pavel Bezděčka, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Species: Drassodes cupreus, Drassodes lapidosus, Pardosa tenuipes, Dolomedes fimbriatus, Theridion hannoniae
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

Dosavadní poznatky o pavoucích (Araneae) Kolínska
 © Ondřej Machač
Authors: RNDr. Antonín Kůrka
A list of the spider species (Araneae) found in the Kolín region (a district surrounding the town of Kolín in central Bohemia) in the period 1932 to 2009 is presented. The data were obtained from a variety of habitats such as rock steppes, deciduous and evergreen forests, meadows, wetlands and river banks. In 30 localities we identified a total of 301 spider species some of which are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for each species.

Ekologická charakteristika araneocenóz Přírodního parku Chlum se zaměřením na fenologii druhu Atypus piceus.
Authors: Ing. Martin Čejka
Species: Atypus piceus
The arachnological research was carried out in the year 2010 on the southern slopes and forest steppe of the Chlum Nature Park near the Sýcina village. The spiders were
collected mainly into pitfall traps. Three diferent types of habitats were selected. The first was a meadow, the second was site already overgrown by shrubs and the third was oak
forest. In the period from April to November in the year 2010, a total of 916 specimens of spiders were collected. They belong to 72 species in 20 families. The effect of changes in
habitat structure on the structure of spider communities was compared. The research confirmed the significance and high natural value of this locality. It is apparent that the
change of the structure of habitat has influence on the structure of spider communities.