Rok
1992
Autoři
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Obsah
Originalni ID: 494
Citace
Růžička V. (1992b): Příspěvek k metodice síťového mapování výskytu pavouků slíďáků [Beitrag zur Rasterkartierungsmethodik vom Vorkommen der Wolfspinnen (Araneae: Lycosidae)]. Fauna Bohem. septentr.17: 89–97 (in Czech, German summary).

Fotografie