Rok
2010
Autoři
doc. RNDr. Jiří Král, Dr.
Mgr. Martin Forman
Obsah
Originalni ID: 723
Citace
Forman M. & Král J. (2010b): Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Changes in the genom organization and evolution of the sociality in invertebrates. Živa58: 128–130 (in Czech, English summary).

Fotografie