Rok
2010
Autoři
doc. RNDr. Jiří Král, Dr.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Věra Opatová
Druhy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) ES
Obsah
Originalni ID: 655
Citace
Arnedo M. A., Opatová V., Řezáč M. & Král J. (2010): Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 67–68.