Rok
2017
Autoři
Martin Čapek
Obsah

Výzkum, jehož výsledky předkládám prostřednictvím tohoto příspěvku, navázal na moje předchozí studium araneofauny přírodních rezervací Jelení lázeň a Kačerov nebo přírodních památek Rašeliniště pod Pětirozcestím a U Kunštátské kaple. S araneofaunou vrchovišť Jelení lázeň a U Kunštátské kaple jsme se seznámili v předchozím článku (ČAPEK 2016a). Předmětem pokračujícího studia mokřadů Orlických hor a podhůří byly rašelinné louky přírodní rezervace Bažiny. Rašelinné biotopy představují pro území České republiky charakteristické ostrovní ekosystémy, které svou přítomností zvyšují stanovištní i biologickou diverzitu krajiny. Mohou zde přežívat reliktní populace rostlin i živočichů, dokládající vývoj přírody na našem území za dramatických klimatických změn v posledním geologickém období. Rašeliniště jsou významnými mokřady důležitými jak z hlediska vodohospodářského, tak z hlediska ochrany přírody (CHYTIL et al. 1999).

Citace
Čapek M. (2017): Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Bažiny [Spiders (Araneae) of Bažiny Nature Reserve]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 25: 21–40 (in Czech).

Fotografie