You don't know the coordinates? Click the map.

Mapa přes celou obrazovku je k dispozici zde.

Degrees and minutes
Stupně, minuty a vteřiny
Degrees
City
Nadm. výška (m n.m.)
Square