GenusSpeciesDescriptionFirst recordSquaresThreat level
Family Philodromidae (3x)
Thanatus (3x) Thanatus vulgaris Simon, 1870 0 Not endangered

Thanatus vulgaris Simon, 1870

Czech namelistovník holarktický
Threat levelNot endangered
Records0 nálezů, 0 kvadrátů
First record 2011, O. Zimmermann, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Distribution areaHolarctic, introduced
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.

Gallery