101. arachnologický seminář
Doba konání
14.2.2008 - 15.2.2008
Popis
v rámci Zoologických dní
 • M. Řezáč: The first case of traumatic insemination in chelicerate arthropods
 • V. Smola, V. Opatová, L. Kubcová & J. Buchar: Překvapivá etologie rodu Xerolycosa
 • S. Korenko & S. Pekár: Životní cyklus S ontogenetické a reprodukčné parametre partenogenetického druhu pavúka Triaeris stenaspis Simon, 1891 (Araneae, Onopidae)
 • P. Dolejš, L. Kubcová & J. Buchar: Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae)
 • S. Pekár & J. Šobotník: Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)
 • M. Forman, J. Král, J. Musilová & Y. Lubin: Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus (Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů
 • J. Dolanský: Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium
 • V. Růžička & M. Zacharda: Rozmanitost pavouků skalní stěny a suťového pole v přírodní rezervaci Klíč
 • J. Buchar & J. Hajer: K výzkumu arachnofauny nejvyšších poloh Krušných hor v okolí Božího Daru (předběžné výsledky)
 • P. Gajdoš: Epigeické spoločenstvá pavúkov po obnovnej ťažbe dubovo-hrabového lesa v Bábe (výsledky za rok 2007)
 • L. Spitzer et al: Dopady změn v lesním hospodaření a vliv oborového chovu zvěře na epigeické členovce. Postery
 • L. Dulíková & J. Král: Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae)
 • J. Erhart: Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice
 • R. Gogolka, M. Veselý & Z. Majkus: Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy
 • J. Hajer & J. Malý: Struktura hedvábí kokonu Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae)
 • V. Hula, P. Šťastná, J. Bezděk & P. Uhlíř: Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu S masiv Hádů
 • A. Šestáková & M. Krumpál: Prosoma ako pomocný určovací znak rodu Araneus (Araneidae)
 • F. Šťáhlavský, K. Janko, M. Vítková & J. Král: Evoluce štírků rodu Roncus (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) a funkce pohlavních chromosomů při speciaci.
Místo
České Budějovice