105. arachnologický seminář
Doba konání
11.2.2010 - 12.2.2010
Popis
v rámci Zoologických dní
  • S. Pekár, M. Martišová & T. Bilde: Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders
  • E. Líznarová: Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků
  • J. Dolanský: Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy
  • P. Dolejš, L. Kubcová & J. Buchar: Epigamní chování a průběh kopulace slíďáků Tricca lutetiana a Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae)
  • S. Korenko & S. Pekár: Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe
  • P. Gajdoš & L. Dankaninová: Vplyv vinohradníckych historických krajinných štruktúr na diverzitu pavúčích spoločenstiev (modelové územie Svätý Jur)
  • P. Bezděčka: Sekáči rodu Paranemastoma v České a Slovenské republice
  • A. Šestáková & M. Krumpál: Ako odlíši Araneus angulatus od A. circe (Araneae: Araneidae)
Místo
Praha