106. arachnologický seminář
Doba konání
6.11.2010 -
Popis
org. P. Dolejš
  • O. Košulič & V. Hula: Slíďákovití pavouci východního Hustopečska
  • O. Machač: Pár poznatků z bionomie vzokana Tapinesthis inermis
  • V. Hula: Měkkýší ulity jako zimní úkryty pavouků
  • V. Růžička: Pavouci středoevropského podzemí
  • D. Hrabalová: Biologie pavouků čeledi Eresidae
  • P. Bezděčka: Faunistický průzkum sekáčů ČR – smutky a radosti
  • S. Pekár: Společná elektronická literární databáze
  • I. Marik: Nálezová databáze pavouků a nové internetové stránky ČAS.
Místo
Praha