109. arachnologický seminář
Doba konání
10.3.2012
Popis
org. P. Dolejš
 • Kubcová L., Žďárek J., Růžička V., Krumpálová Z.: Úvod
 • Růžička V.: Pavouci podzemních biotopů České republiky
 • Machač O.: Pavoučí houby rodu Gibellula
 • Forman M.: Použití molekulárně cytogenetických metod u pavouků
 • Dolejš P.: 26. Evropský arachnologický kongres v Izraeli
 • Korenko S.: Hymenopteran parasitoids of ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae)
 • Erhart J.: Parazitace pavouků
 • Michalko R.: Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus
 • Král J.: Karyotypová evoluce bazálních skupin araneomorfních pavouků
 • Tropek R., Řezáč M.: Význam postindustriálních stanovišť pro pavouky
 • valná hromada ČAS: představení nových členů (P. Just, A. Bořecký, Z. Hyan, I. Ávila, V. Lukáš, R. Říha, J. Plíšková, J. Kotrbová, Z. Škopek, M. Boháček),
  volba předsednictva
 • narozeninová oslava...
Místo
Praha
Fotografie
 © Oto Zimmermann