110. arachnologický seminář
Doba konání
1.12.2012
Popis
org. J. Dolanský

 • P. Just - Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa
 • V. Růžička - Nové druhy plachetnatek ve fauně ČR
 • T. Pavlík - Mytologická jména pavouků a spol.
 • O. Machač - "Nezvěstné" druhy naší araneofauny
 • A. Kůrka - Zpráva o I. československé arachnologicko-ornitologické studijní cestě do Austrálie
 • R. Michalko, S. Pekár - Individuální specializace listovníků rodu Philodromus (Philodromidae, Araneae)
 • J. Hajer - SEM studie snovacího aparátu Rhode aspinifera (Nikolić, 1963) (Araneae) Dysderidae, Rhodinae)
 • J. Buchar - Je možné, že za 200 let budou kartogramy síťového mapování téměř kompletní?
 • S. Pekár - Spolupráce na projektu Spiders of Europe
 • V. Hula - Pavouci Sokotry
 • P. Just - Krátké ohlédnutí za letošním kongresem v Lublani
Místo
Pardubice
Fotografie
 © Oto Zimmermann