111. arachnologický seminář
Doba konání
14.12.2013
Popis
Org. V. Hula a S. Pekár
  • L. Pich -  Ukázka pavoučích videoklipů z poslední doby 
  • S. Pekár - Krátký film o mravčíkoch 
  • J. Jankásek - Kanibalismus u štirů
  • O. Machač - Pavouci z nárazových pastí v Podyjí
  • J. Dolanský - Srovnávací sbírka pavouků 
  • A. Šestáková - Araneus marmoreus a jeho americkí dvojníci (Araneae, Araneidae) 
  • J. Kasal - : Databáze  pavouků ČR –  internetová aplikace pro hodnocení ekologických údajů
  • O. Zimmermann - Databáze ČAS
  • P. Dolejš - Arachnologische Mitteilungen
  • P. Dolejš - 19. mezinárodní arachnologický kongres na Tchaj-wanu
Místo
Brno