114. arachnologický seminář
Doba konání
3.12.2016 -
Popis
Org. O. Machač
  • O. Machač - Co nového v ČAS?
  • V. Růžička - Blíží se konec pohrom
  • P. Kovaříková & O. Machač - Pavouci v ptačích budkách v PR Království
  • P. Javůrek - Sklípkánek Atypus muralis na Kosíři a vliv různých typů managementu na jeho populace
  • L. Kubcová - Terénní klíče pro determinaci našich nejběžnějších pavouků
  • P. Dolejš - K 70. narozeninám Antonína Kůrky
  • J. Rückl, V. Kroc & J. Červenková - Araneus saevus, Araneus nordmanni a jiní křižáci v okolí Horské Kvildy
  • V. Bryja - Pavouci údolí Oslavy a Chvojnice - stav poznání na konci roku 2016
  • R. Michalko, E. Kula & O. Košulič - Vliv oteplování na intragildové interakce a strukturu společenstva epigeických pavouků
Místo
Olomouc
Fotografie
 © Oto Zimmermann