115. arachnologický seminář
Doba konání
2.12.2017 - 2.12.2017
Popis
Org. S. Pekár
  • K. Rückl & V. Kroc - Nezapomínejme na křižáka Larinioides ixobolus
  • A. Jelínek - Pardosa maisa – slíďák slaništní?
  • V. Růžička & V. Hula - Další nová třesavka u nás
  • V. Růžička - Šplh po vlákně
  • F. Pajpach - Mechanismy karyotypové evoluce u křižáků
  • O. Machač - Česká arachnologická společnost v roce 2017
Místo
Brno
Fotografie
 © Ondřej Machač
Soubory
1516994497-brno17.jpg