118. arachnologický seminář
Doba konání
27.11.2021 - 27.11.2021
Popis
Org: Stano Pekár

10.55 - Zahájení

11.00-12.00 – 1. přednáškový blok
  • Řezáč M., Růžička V., Hula V., Dolanský J., Machač O., Roušar A. – Přírůstky do naší araneofauny – přehližené nebo šířící se druhy?
  • Hulejová P. – Vliv aktivního managementu v původně bezzásahových porostech NPP Kukle na diverzitu pavouků
  • Růžička V. – Druhy rodu Iberina (Hahniidae)
  • Sýkora J. – Ekologie a hostitelská specializace parazitoida Zatypota anomala (Holmgren)

12-13.30 - Obědová pauza

13.45-15.45 – 2. přednáškový blok
  • Raška J. – Science during lockdown: testing of long-wave light perception in jumping spiders
  • Avila I. – Evolutionary pattern of karyotypes, sex chromosomes, and nucleolus organizer regions in pholcid spiders (Araneae: Pholcidae)
  • Pekár S. – World Spider Trait database
  • Dolejš P. – Pavoukovci v nových stálých expozicích Národního muzea
  • Rothová H., Řezáč M. – Pavouci Prahy – projekt pro pražský magistrát
  • Machač O. – ČAS v roce 2021

16.00 - 17.00 - Zasedání Výboru a Revizní komise ČAS

Místo
Brno
Fotografie
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann
 © Oto Zimmermann