Heliophanus pouzdranensis Miller, 1958

České jménoskákavka pouzdřanská
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy nálezů, kvadrátů
Česká arachnologická společnost © 2008-2019