Heliophanus (3x)

Heliophanus pouzdranensis Miller, 1958 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka pouzdřanská


Heliophanus pouzdranensis Miller, 1958

České jménoskákavka pouzdřanská
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy0 nálezů, 0 kvadrátů

Literatura