Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Iberina montana (Blackwall, 1841) Not endangered 2x 24x 1x 27x

Iberina montana (Blackwall, 1841)

Czech namepříčnatka horská
Threat levelNot endangered
Records27 nálezů, 19 kvadrátů
Last record 2008 , Vlastimil Růžička, Roman Mlejnek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (22 used records)
Iberina montana (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past296018
Prosev0101
Eklektor0202
Individuální sběr2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (24 used records)
Iberina montana (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké louky1101
Vrchoviště3404
Rašelinné březiny a bory7004
Rašeliniště a slatiniště3002
Lesy2304
Skály subalpinského a alpinského pásma1001
Pískovcová skalní města6002
Přechodová rašeliniště1001
Kultury jehličnanů2001
Podmáčené smrčiny2102
Kultury listnáčů1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3401
 MalesFemalesJuvenilesRecords