Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Iberina candida Iberina candida (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený 1x 9x 3x 13x
Iberina microphthalma Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Téměř ohrožený 23x 23x
Iberina montana Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 24x 1x 27x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

 © Oto Zimmermann

Spiders occurring in soils and fissured rocks were investigated using pipe traps. Four microphthalmic species, namely Iberina microphthalma, Porrhomma egeria, Porrhomma microps and Porrhomma cambridgei were collected. Iberina microphthalma is reported from the Czech Republic for the first time. The importance of collecting material by complex pipe traps (consisting of a perforated pipe and a set of removable cups) to record the depth distribution of spiders in subterranean habitats is stressed. The importance of the soil and fissure network formed by sandy marlite bedrock and of alluvial soils for the life of subterranean spiders is documented.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (64 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 4 1 0 2
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 59 43 1 23
Iberina montana (Blackwall, 1841) 29 6 0 18
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 19 27 8 8
Iberina montana (Blackwall, 1841) 5 4 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina candida (Simon, 1875) 0 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 1 1 2
Iberina montana (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 1 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina montana (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (64 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 10 16 4 3
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 18 19 0 8
Iberina montana (Blackwall, 1841) 4 0 0 3
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 9 11 4 5
Iberina montana (Blackwall, 1841) 7 4 0 7
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 14 8 0 8
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 27 16 1 7
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 3 1 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina montana (Blackwall, 1841) 7 0 0 4
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina montana (Blackwall, 1841) 6 0 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 0 1 1 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina montana (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina montana (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina candida (Simon, 1875) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina montana (Blackwall, 1841) 3 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy