Nálezy podle období  
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Iberina candida Iberina candida (Simon, 1875) Silně ohrožený
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený 33× 15× 51×
Iberina microphthalma Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Téměř ohrožený 34× 34×
Iberina montana Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Rod Iberina (Hahniidae); „Divnej Pholcus“ v Brně; Druhý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu; druhy objevené v letech 2008–2020; Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?; Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu; Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře; Pazora slíďákovitá opět v České republice; Mravenci na vláknech; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 


 © Oto Zimmermann

The spider genus Iberina has been reviewed and an updated description of the genus is presented. A key to the genera of the subfamily Hahniinae and to the species of Iberina is given. The genus Iberina now includes five species. The following new synonymy is proposed: Iberina caeca Georgescu & Sarbu, 1992 = Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) new synonymy. Iberina ljovuschkini Pichka, 1965 is only known from females. It is considered to be a species inquirenda and its name declared a nomen dubium. © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

 © Oto Zimmermann

Spiders occurring in soils and fissured rocks were investigated using pipe traps. Four microphthalmic species, namely Iberina microphthalma, Porrhomma egeria, Porrhomma microps and Porrhomma cambridgei were collected. Iberina microphthalma is reported from the Czech Republic for the first time. The importance of collecting material by complex pipe traps (consisting of a perforated pipe and a set of removable cups) to record the depth distribution of spiders in subterranean habitats is stressed. The importance of the soil and fissure network formed by sandy marlite bedrock and of alluvial soils for the life of subterranean spiders is documented.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (86 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 42 14 0 31
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 70 53 1 33
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 24 31 8 13
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina candida (Simon, 1875) 0 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 2 1 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 3 1 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 0 2 0 2
Podzemní trubkové pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (85 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 23 23 4 17
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 18 24 0 9
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 36 19 1 14
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 16 15 4 12
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 16 10 0 10
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 5 4 0 5
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 7 0 0 4
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 6 0 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 2 1 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 2 1 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 2 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina candida (Simon, 1875) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Iberina difficilis (Harm, 1966) 3 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy