Kvadráty: 7166 7266
  Nálezy podle období  
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený 10×

Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897)

České jménopříčnatka pestrá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy10 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález 2012 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-250

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1113
Prosev0101
Neurčeno121516
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno121729
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy