Kvadráty: 6048 6566
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Endangered

Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904)

Czech namepavučenka Simonova
Threat levelEndangered
Records5 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1975, Z. Mráček, Mráček 1978
Last record 1998 , Petr Hůla
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude500-550

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (5 used records)
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2002
Eklektor9303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesostepní doubravy2002
Výsadby jehličnanů9303
 MalesFemalesJuvenilesRecords