Myrmarachne formicaria

samice

samice

© Radek Šich / 18.5.2020

NIKON D750, 150.0 mm f/2.8, f/13.0, 1/200 sec