Myrmarachne formicaria

samice

samice

© Radek Šich / 21.5.2020

NIKON D750, 150.0 mm f/2.8, f/14.0, 1/200 sec