Rok
2019
Obsah
Mšice patří mezi nejrozšířenější hmyzí škůdce v agroekosystémech. Doposud byla věnována značná pozornost jejich přirozeným nepřátelům, zejména specializovaným predátorům a parazitoidům. Informací o vlivu polyfágních predátorů je už méně, hlavně u pavouků a střevlíků. Proto je cílem této bakalářské práce shrnout poznatky o této skupině. A zaměřit se na výhody a nevýhody aphidofágie u polyfágních predátorů.
Citace
Valdecká M. (2019): Aphidofágie u polyfágních predátorů. Aphidophagy among polyphagous predators. BSc. thesis, Charles University, Prague, iv + 28 pp. (in Czech, English abstract)

Fotografie