Rok
2000
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 139
Citace
Řezáč M. (2000): Arachnofauna (Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí (Praha) s důrazem na zdejší rašeliniště. [Arachnofauna (Araneae, Opiliones) of the Klánovický forest and its surroundings (Prague) with special amphasis on local peatbogs.] Muzeum a současnost, ser. natur. 14: 3–26.