Rok
2013
Citace
Jahodová A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic. [Arachnofauna of tree trunks and canopies in extensive orchards in Vizovice]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 66 pp. (in Czech).