Rok
2013
Citace
Fišáková A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb [Arachnofauna of trunks and canopies in a surrounding of line buildings]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 58 pp. (in Czech).