Rok
2013
Citace
Michálková M. (2013): Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšů v okolí Štramberka. [Invertebrates overwintering in terrestrial mollusc shells in the surrounding of Štramberk]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 63 pp. (in Czech)