Rok
2014
Citace
Štempáková K. (2014): Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšu v širším okolí Vranova nad Topľou (Slovensko) (Invertebrates overwintering in land-snail shells in wider environment of Vranov nad Topľou (Slovakia)). BSc. theses, Mendel University, Brno, 64 pp. (in Czech, English abstract).