Rok
1991
Autoři
Jaroslav Boháč
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Obsah
Originalni ID: 535
Citace
Růžička V., Boháč J. & Macek J. (1991): Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku [Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy31: 33–46 (in Czech, English summary).

Fotografie