Rok
1990
Autoři
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Obsah
Originalni ID: 548
Citace
Růžička V. & Růžička F. (1990): Bezobratlí živočichové kamenitých sutí [Invertebrate animals of stony debris]. Živa38: 217–220 (inCzech).

Fotografie