Rok
2013
Autoři
RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
RNDr. Karel Tajovský, CSc.
Roman Mlejnek
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Citace
Tajovský K., Tuf I. H., Papáč V., Růžička V. & Mlejnek R. (2013): Bezobratlí živočichové Zbrašovských aragonitových jeskyní. Invertebrate fauna in Zbrašov Aragonite Caves. In Šimečková B. & Geršl M. (eds), Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení. Acta speleologica 4, pp. 82–85 (in Czech, English summary).