Rok
2015
Autoři
RNDr. Pavel Pech, Ph.D.
Citace
Pech P., Bogusch P. & Andreas M (2015): Biologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové [Biology of Invertebrates at the Faculty of Science of the University Hradec Králové]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).

Fotografie