Rok
2007
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka
Obsah
Originalni ID: 47
Citace
Kůrka A. (2007):  České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).