Rok
2013
Autoři
RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
Citace
Krumpálová Z. & Tuf I. H. (2013): Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size. Pol. J. Ecol. 61 (3): 575–586.
Česká arachnologická společnost © 2008-2019