Rok
2015
Autoři
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Tomáš Kuras
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Citace
Kuras T., Hejduk S., Hula V., Niedobová J., Šikula T., Těšitel J. & Mládek J. (2015): Dálnice – zelená páteř krajiny? (Are highways a green backbone of the landscape?) Ochr. přír. 70 (5): 32–35 (in Czech, English summary).