Rok
2018
Citace
Němcová K. (2018): Detekce DNA kořisti v případě sekundární predace u pavouků (Prey DNA detection in case of secondary predation in spiders). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 48 pp. (in Czech, English abstract)