Rok
2013
Citace
Skoupá G. (2013): Distribuce terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras (Distribution of terrestrial invertebrates in cave Býčí skála, Moravian Karst). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 35 + IX pp. (in Czech, English abstract).