Rok
2011
Autoři
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Obsah
Originalni ID: 1015
Citace
Žila P. & Majkus Z. (2011): Ekologicko-faunistická charakteristika araneocenóz odvalu Dolu Odra [Ecological-faunistical characteristics of araneocenosis of Důl Odra roll]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 45–47 (in Slovak).